Strona główna » Budowa dróg wewnątrzosiedlowych na Osiedlu Nowy Horyzont

Budowa dróg wewnątrzosiedlowych na Osiedlu Nowy Horyzont

Działki budowlane w Kobylance obok Szczecina

Prace budowlane związane z budową drógwewnątrzosiedlowych i ich oświetlenia na Osiedlu Nowy Horyzont nie zwalniają tempa. Na całym odcinku ul. Arctowskiego jest już utwardzona. Ulica Bronisława Kacpra Malinowskiego jest już prawie w 100% ukończona gdzie położono kostkę betonową. Podobnie ma się na ul. Puchalskiego, na ul. Teligi i Strzeleckiego. Utwardzono już ul. Kolumba. Na ul Magellana wykonywana jest instalacja oświtleniowa i trwają przygotowania do jej „korytowania”. Budowy nowych domów prowadzone przez właścicieli działek także realizowane są w wysokim tempie.