Strona główna » Koniec kłopotów – wznowienie budowy dróg wewnątrzosiedlowych

Koniec kłopotów – wznowienie budowy dróg wewnątrzosiedlowych

Działki budowlane w Kobylance obok Szczecina

1Po problemach niezawinionych ze strony inwestora ruszają dalsze prace z budową dróg wewnątrzosiedlowychoraz ich oświetlenia. Obie budowy będą prowadzone równolegle. Aktualnie przygotowywany jest plac na materiały budowlane i baza techniczna. Część prac w pierszej fazie niestety będzie polegać na poprawieniu niedoróbek i błędów poprzedniej firmy budowlanej. Infromujemy,że kolejni właściciele działek uzyskali zgody na budowy swoich domów w tym niektórzy już rozpoczęli swoje inwestycje.