Strona główna » 19.06.2013r

19.06.2013r

Działki budowlane w Kobylance obok Szczecina

1Po problemach niezawinionych ze strony inwestora ruszają dalsze prace z budową dróg wewnątrzosiedlowychoraz ich oświetlenia. Obie budowy będą prowadzone równolegle. Aktualnie przygotowywany jest plac na materiały budowlane i baza techniczna. Część prac w pierszej fazie niestety będzie polegać na poprawieniu niedoróbek i błędów poprzedniej firmy budowlanej. Infromujemy,że kolejni właściciele działek uzyskali zgody na budowy swoich domów w tym niektórzy już rozpoczęli swoje inwestycje.