Strona główna » 23.09.2013r

23.09.2013r

Budowa wszystkich ulic osiedla Nowy Horyzont została praktycznie zakończona. Trwają ostatnie praceprzy głównym wjeździe do osiedla przy ul. Arctowskiego. Pozostały prace kosmetyczne, wyrównanie ziemi na poboczach, ich uprzątnięcie z resztek materiałów budowlanych, umocowanie tabliczek z oznakowaniem zaworów gazowych, wodnych. Z uwagi na znaczne zainteresowanie działkami na osiedlu przy wjeździe na ul.Jeziorną w Kobylance, przy naszej tablicy informacyjnej  zamocowano baner z mapką ułatwiającądotarcie do naszego osiedla. Widoczny jest także postęp prac budowlanych przy wznoszonych nowych domach na Osiedlu Nowy Horyzont.