Strona główna » Ostatnie etapy prac budowy ulic Osiedla Nowy Horyzont!

Ostatnie etapy prac budowy ulic Osiedla Nowy Horyzont!

Działki budowlane w Kobylance obok Szczecina

Budowa wszystkich ulic osiedla Nowy Horyzont została praktycznie zakończona. Trwają ostatnie praceprzy głównym wjeździe do osiedla przy ul. Arctowskiego. Pozostały prace kosmetyczne, wyrównanie ziemi na poboczach, ich uprzątnięcie z resztek materiałów budowlanych, umocowanie tabliczek z oznakowaniem zaworów gazowych, wodnych. Z uwagi na znaczne zainteresowanie działkami na osiedlu przy wjeździe na ul.Jeziorną w Kobylance, przy naszej tablicy informacyjnej  zamocowano baner z mapką ułatwiającądotarcie do naszego osiedla. Widoczny jest także postęp prac budowlanych przy wznoszonych nowych domach na Osiedlu Nowy Horyzont.