Strona główna » Blog » Co musisz sprawdzić przed zakupem działki budowlanej?

Co musisz sprawdzić przed zakupem działki budowlanej?

działka budowlana

Planujesz zakup działki budowlanej? W naszym artykule podpowiadamy, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę, decydując się na tę inwestycję.

5 rzeczy, które warto zweryfikować przed kupnem działki

  1. Wypis z księgi wieczystej. Przede wszystkim należy bardzo dokładnie sprawdzić stan prawny działki, którą zamierzamy nabyć pod budowę domu. Aby uzyskać wypis z księgi wieczystej, należy złożyć wniosek w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych adekwatnym dla lokalizacji działki. Tam znajdują się dane na temat tego, czy dany teren nie jest obciążony np. kredytem lub służebnością drogi koniecznej. Dodatkowo można pozyskać szereg istotnych w przyszłości danych, takich jak dokładna powierzchnia działki.
  2. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego działki znajduje się w Urzędzie Gminy w wydziale Architektury (Urbanistyki i Planowania). Dowiemy się z niego m.in. czy działka na pewno znajduje się na terenie budowlanym i pod jaki rodzaj zabudowy jest przeznaczona. Jeśli plan zagospodarowania przestrzennego nie istnieje, warto poznać m.in. zapisy dotyczące możliwości zabudowy. Przy okazji warto też dowiedzieć się, czy działka nie znajduje się na obszarze chronionym.
  3. Granice działki i rodzaj gruntu. Granice działki, na której w przyszłości będziemy chcieli wybudować dom, powinny być wyznaczone przez geodetę, gdyż tylko one są wiarygodne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Jednak oprócz danych na temat granic parceli warto też pozyskać informacje na temat rodzaju gruntów. Trzeba dowiedzieć się, czy działka, którą zamierzamy kupić, jest działką budowlaną, rolną, czy leśną.
  4. Kształt działki. Analizując różne oferty działek, zwykle skupiamy się na wielkości, ale bardzo ważny jest również ich kształt. Najchętniej wybierane są obszary w kształcie kwadratu, ewentualnie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Tereny wąskie lub o nieregularnych kształtach bywają trudne do zagospodarowania.
  5. Dostępność działki i jej najbliższe otoczenie. Warto również przeanalizować inne kwestie związane z działką, które w przyszłości mogą wpływać na wygodę jej użytkowania. Należy sprawdzić, czy dany teren ma zapewniony bezpośredni, bezpieczny dojazd oraz dostęp do komunikacji publicznej. W najbliższej okolicy działki budowlanej powinna też znajdować się sieć energetyczna, gazowa, wodna, wodociągowa itp. Większość kupujących zapewne będzie też zainteresowana obiektami użyteczności publicznej, np. sklepami, szkołami, przedszkolami czy ośrodkami zdrowia, znajdującymi się w pobliżu.