Strona główna » Blog » Jak uzyskać kredyt hipoteczny na działkę budowlaną?

Jak uzyskać kredyt hipoteczny na działkę budowlaną?

Umowa kredytowa

Budowa własnego domu to duże przedsięwzięcie inwestycyjne, którego rozpoczęcie nie jest możliwe bez posiadania odpowiedniego gruntu. Co zrobić w sytuacji, gdy zakup wymarzonej działki budowlanej przekracza możliwości finansowe inwestora? Rezygnacja z planów nie jest konieczna. Można skorzystać z pomocy banku i wnioskować o przyznanie kredytu na zakup działki budowlanej. Najczęściej przyjmuje on formę kredytu hipotecznego, a warunki jego uzyskania są podobne, jak w przypadku kredytu na dom lub mieszkanie.

 

Kredyt na działkę budowlaną w 6 krokach

 

  1. Wybierz bank, który sfinansuje zakup działki. Działki budowlane są trudniej zbywalne niż domy lub mieszkania, dlatego uzyskanie kredytu może być w tym przypadku trudniejsze. Biura, zajmujące się sprzedażą działek budowlanych często oferują pomoc w uzyskaniu kredytu, dlatego warto z niej skorzystać. Trzeba zorientować się, który bank oferuje kredyt hipoteczny na zakup działki i budowę domu jednocześnie – takie rozwiązanie może okazać się najbardziej praktyczne. Zwłaszcza, że nie ma możliwości uzyskania kredytu na zakup działki w jednym banku, a na budowę domu w innym. Najlepiej wybrać bank, który oferuje najniższe koszty wejścia oraz wyjścia. Należy się również zorientować, czy bank daje możliwość zabezpieczenia dwóch kredytów na jednej hipotece – w innym przypadku koszty kredytu drastycznie wzrosną.
  2. Zastanów się, co będzie zabezpieczeniem kredytu. Kredyt na zakup działki budowlanej jest kredytem hipotecznym, czyli wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki. W przypadku kredytów na dom, hipoteką jest zazwyczaj powstająca nieruchomość. Natomiast w przypadku niezabudowanych działek, sprawa się komplikuje. Niewiele banków zgodzi się, aby hipoteką była potencjalna inwestycja. W takim wypadku trzeba dysponować inną nieruchomością, która mogłaby stać się hipoteką kredytu.
  3. Sprawdź, czy spełniasz formalne warunki uzyskania kredytu. Możliwość kredytowania zakupu działki budowlanej dostępna jest dla osób, które ukończyły 21 lat i posiadają stałe źródło dochodu. Górną granicą wiekową jest zazwyczaj 70-80 lat. Szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej zwiększy umowa o pracę na czas nieokreślony, wyższy dochód netto oraz spłacane terminowo zobowiązania kredytowe.
  4. Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami kredytowania. Warto zwrócić uwagę na takie udogodnienia, jak wakacje kredytowe. Umożliwiają one pominięcie jednej raty w roku kosztem wydłużenia okresu kredytowania lub minimalnego zwiększenia miesięcznej raty. Dla przyszłego inwestora korzystna może okazać się karencja spłaty kredytu, czyli odroczenie pierwszej płatności nawet do roku czasu.
  5. Przygotuj odpowiednie dokumenty. Do wniosku o uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej należy dołączyć komplet niezbędnych dokumentów. Należą do nich decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, umowa przedwstępna na zakup działki, numer z księgi wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz zaświadczenie o przeznaczeniu budowlanym działki, czyli potwierdzenie statusu działki. Podobne dokumenty należy przygotować dla nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu. Potrzebne będą również dokumenty, potwierdzające miesięczny dochód netto oraz w przypadku przedsiębiorców – zaświadczenie z ZUS-u i zestawienie z KPiR.
  6. Zorientuj się, czy posiadasz odpowiedni wkład własny. Kredytobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego. Jego minimalna wysokość to 10% ceny nabycia działki budowlanej. Taka opcja wymaga jednak dodatkowego ubezpieczenia. W większości przypadków banki wymagają 20% wkładu własnego. Należy zwrócić baczną uwagę na maksymalną kwotę kredytu, jaką może nam udzielić bank. Niektóre instytucje udzielają kredytów w maksymalnej wysokości 50% wartości działki, co oznacza, że musimy dysponować wkładem własnym w wysokości 50%.