Strona główna » Blog » Jak zweryfikować czy działka posiada wydane warunki zabudowy?

Jak zweryfikować czy działka posiada wydane warunki zabudowy?

pozwolenie na budowę

Budowa domu to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga wybrania odpowiedniej działki i projektu. Działki dzielą się na budowlane i rolne, z czego na tych drugich zazwyczaj nie ma możliwości postawienia budynku mieszkalnego. Decyzja o warunkach zabudowy zawiera różne wymagania stawiane budynkom w okolicy.

Aby zweryfikować, czy działka posiada wydane warunki zabudowy, trzeba złożyć wniosek o wydanie decyzji. Większość działek budowlanych ma wydane warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ogólnie mają one za zadanie wskazanie, czy planowana inwestycja jest dopuszczalna na wybranej działce. Jeśli znalazłeś projekt budynku i jesteś na etapie poszukiwania gruntu, dobrze jest sprawdzić wspomniane decyzje i dokumenty urzędowe. Może okazać się, że wymarzony budynek wymaga wielu modyfikacji lub w ogóle nie może zostać postawiony na danej działce.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu działki budowlanej zawiera podstawowe funkcje zabudowy i jej parametry. Pozwalają gminie zapewnić ład przestrzenny na swoim terenie. Dokument może regulować takie kwestie jak:

 • dopuszczalna wysokość budynków,
 • kąt nachylenia połaci dachu,
 • posadowienie budynku na działce,
 • kolor dachu czy elewacji,
 • inne istotne warunki z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego gminy.

Warunki zabudowy czy MPZP?

Zarówno decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to decyzje, które są niezbędne, aby uzyskać pozwolenie na budowę domu. Bez nich nie powinieneś nawet rozglądać się za projektem, ponieważ może okazać się, że na danej działce budowlanej nie można postawić wybranego domu. Czy potrzebne są obydwa dokumenty? W żadnym wypadku. W pierwszej kolejności inwestor powinien wystąpić o informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie został on ustalony dla danej działki, niezbędna będzie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Warto pamiętać, że MPZP jest ogólnodostępny dla każdego w Internecie lub w urzędzie i nie ma żadnych problemów z jego uzyskaniem.

Gdzie i kiedy składać wniosek o decyzję?

Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana do budowy domu, a także w momencie zmiany sposobu zagospodarowania działki, na przykład poprzez:

 • budowę nowego budynku,
 • rozbudowę lub nadbudowę istniejącego budynku,
 • wykonanie robót budowlanych wymagających pozwolenia,
 • zmianę przeznaczenie budynku lub jego części.

O wydanie decyzji może wystąpić każdy, kto decyduje się na zakup działki budowlanej. Nie trzeba być właścicielem posesji ani zdobywać upoważnienia czy innych pozwoleń.  Sprawę można załatwić w dowolnym momencie przed budową domu, jednak nie należy odkładać tego na później. Decyzja o warunkach zabudowy musi być wydana przed wyborem projektu domu. Wniosek składa się w urzędzie miasta lub gminy, urzędzie wojewódzkim, urzędzie dzielnicowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Miejsce wybiera się w zależności od urzędu obsługującego nieruchomości. Należy pamiętać, że adres zameldowania przyszłego kupcy nie ma w tym przypadku znaczenia.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy krok po kroku

Wniosek decyzję o warunkach zabudowy można składać bez obaw, gdy inwestycja spełnia następujące warunki:

 • obok występują co najmniej jedna działka sąsiednia zabudowana w taki sposób, aby można było określić wymagania dla nowej zabudowy zgodnie z zasadą tzw. dobrego sąsiedztwa,
 • działka ma dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej prowadzącej do drogi publicznej,
 • możliwe jest uzbrojenie działki budowlanej w sposób wystarczający dla przewidzianej inwestycji,
 • działka nie jest gruntem rolnym ani leśnym,
 • działka nie narusza przepisów na przykład o ochronie środowiska.

Kroki od złożenia wniosku do wydania decyzji są następujące:

 1. Złożenie wniosku do urzędu wraz z wymaganymi załącznikami:
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • opisowy i graficzny sposób zagospodarowania terenu,
 • 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub katastralnej działki,
 • dokument potwierdzający możliwość uzbrojenia terenu,
 • potwierdzenie w przypadku pełnomocnictwa.
 1. Ustalenie przez urząd postępowania administracyjnego, którego stronami są właściciele nieruchomości, na które oddziałuje planowana inwestycja i tereny wokół.
 2. Ocena merytoryczna wniosku przez urząd, który najpierw weryfikuje, czy teren nie ma MPZP. Jeśli ma – sprawa zostaje umorzona. Niekiedy urząd zawiesza postępowanie o uzyskanie decyzji, a rozpoczyna proces uzyskania MPZP.
 3. Analiza urbanistyczna terenu, na podstawie której urząd wydaje następujące parametry:
 • dopuszczalna linia zabudowy,
 • dopuszczalna powierzchnia zabudowy,
 • dopuszczalna szerokość elewacji frontowej,
 • parametry dachu,
 • wysokość gzymsu.
 1. Urząd uzgadnia projekt decyzji o warunkach zabudowy z innymi instytucjami, na przykład urzędem ochrony środowiska.
 2. Po zgromadzeniu wszystkich materiałów urząd wydaje decyzję.

Sprawdzenie lokalnych przepisów to niezbędny etap podczas planowania zakupu działki lub budowy domu. Decyzja o warunkach zabudowy pozwoli rozwiać wiele wątpliwości dotyczących wyboru odpowiedniego projektu. Sprawdzenie, czy działka posiada wydane warunki zabudowy (lub MPZP) jest niezbędnym krokiem podczas poszukiwania terenu pod własny dom marzeń.