Strona główna » Blog » Jakie standardy powinno spełniać oświetlenie na osiedlach mieszkaniowych?

Jakie standardy powinno spełniać oświetlenie na osiedlach mieszkaniowych?

oświetlenie osiedla mieszkaniowego

Jakie standardy powinno spełniać oświetlenie na osiedlach mieszkaniowych?

Oświetlenie osiedli ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Trudno jest sobie wyobrazić brak latarni przy ulicy czy światła przed wejściem do klatki. Na przestrzeni lat standardy światła ulicznego zmieniały się w zależności od potrzeb. Początkowo najważniejsze było doświetlenie ulic, później dróg dla pieszych, aż w końcu ścieżek rowerowych. Światło to jednak nie tylko latarnie, a również pięknie podświetlone budynki i zabytki nadające nastrój i klimat.  Jakie są standardy oświetlenia na osiedlach mieszkaniowych?

Oświetlenie na osiedlach mieszkaniowych

Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz kierowców, na osiedlach mieszkaniowych oświetla się ulice, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, wejścia do klatek i klatki wewnątrz. Każdy z tych elementów infrastruktury potrzebuje innego oświetlenia, które określone jest przez normy europejskie. Dobór oświetlenia ulicznego regulowane jest normą z serii PN-EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg”. Obejmuje ona cztery części.

  • PKN-CEN/TR 13201-1:2007 „Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia”. Zawiera informacje o wyborze odpowiedniej klasy oświetlenia.
  • PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe”. Zawiera informacje o wymaganiach fotometrycznych dla danej klasy oświetlenia wraz z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i uwarunkowań środowiskowych.
  • PN-EN 13201-3:2007 „Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe”. Zawiera wytyczne dotyczące m.in. metod obliczenia natężenia oświetlenia, całkowitego strumienia światła, luminacji, mocy całkowitej, rozkładu natężenia.
  • PN-EN 13201-4:2007 „Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia”. Określa metodologię, warunki i oprzyrządowanie niezbędne do wykonania poprawnych pomiarów oświetlenia dróg.

Oświetlenie zewnętrzne na osiedlach

Oświetlenie zewnętrzne to wspomniane już oświetlenie dróg, ulic, ścieżek rowerowych, alejek czy chodników. Sprawa nieco komplikuje się w przypadku budowy domu jednorodzinnego. Wciąż istnieje wiele miejsc, gdzie nie ma oświetlenia zewnętrznego w formie lamp przy drogach. Szczególnie jest to zauważalne na obrzeżach miast, a także na wsiach. Aby zapewnić sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwo, najlepiej jest wybrać działki budowlane uzbrojone na jednym z osiedli domów jednorodzinnych, które posiada już sieć oświetlenia wewnątrzosiedlowego.

Co najlepiej sprawdza się w przypadku oświetlania osiedli mieszkalnych?

  • Do oświetlenia chodników, alejek i ścieżek najlepiej jest przystosować słupy z odpowiednią oprawą w kształcie cylindrycznym lub kulistym. Źródłem światła mogą być świetlówki lub diody elektroluminescencyjne LED.
  • Oświetlenie jezdni i uliczek wewnątrzosiedlowych wymaga zastosowania odpowiednio wysokich (minimum 6 metrów) słupów z oprawą wyposażoną w wysokoprężne lampy sodowe, lampy metalohalogenkowe lub diody LED.
  • Do oświetlenia wejścia do klatek i wjazdu do garażu najlepiej jest użyć oświetlenia LED. Dobrze jest wyposażyć je w radiowe czujniki ruchu.

Inteligentne sterowanie oświetleniem

Na pewno domyślasz się, że oświetlenie całych osiedli i miast jest niezwykle kosztowne. Dlatego jednym z kluczowych elementów jest energooszczędność i ekologia. Wspomniane wyżej normy obejmują również regulacje, które dotyczą zastosowanych technologii o wyższej efektywności energetycznej i dbałości o środowisko. Obecnie ogromnym zainteresowaniem cieszy się zastosowanie technologii LED. Źródłem światła stanowią w takim przypadku diody elektroluminescencyjne. Mogą służyć do oświetlenia ulic, a także ścieżek rowerowych czy dróg wewnątrzosiedlowych. W porównaniu do starego typu lamp zużywają mniej energii i charakteryzują się lepszymi parametrami świetlnymi. Różnica pomiędzy oświetleniem LED a tradycyjnym jest od razu widoczna. Nowoczesne i energooszczędne oświetlenie jest niezwykle ważne, dlatego my również na Osiedlu Nowy Horyzont zdecydowaliśmy się na skorzystanie z najlepszych technologii.

Co jeszcze jest ważne w przypadku oświetlenia na osiedlach mieszkaniowych? Na pewno fotokomórki na klatkach schodowych i przed nimi, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, a także ułatwia życie mieszkańcom. Dodatkowo warto jest inwestować w oświetlenie dopasowujące się do warunków atmosferycznych. Może ono na przykład zwiększyć natężenie światła podczas ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą.