Strona główna » Blog » Jakie wymiary powinna mieć działka pod budowę domu?

Jakie wymiary powinna mieć działka pod budowę domu?

działka pod budowę domu

Planujesz budowę wymarzonego domu jednorodzinnego? Zanim zdecydujesz się na zakup konkretnej działki, dowiedz się, jakie powinna posiadać wymiary!

Powierzchnia i wymiary działki budowlanej

Wybór działki pod budowę domu powinien zostać starannie rozważony – jej ukształtowanie i położenie to czynniki determinujące ostateczny kształt projektu domu. W podjęciu decyzji z pewnością pomoże nam zapoznanie się z prawem lokalnym – wystarczy, że złożymy do Urzędu Gminy wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z Ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym dokumenty te muszą zawierać szczegółowe wymogi odnośnie zabudowy.

Minimalne wymiary mogą różnić się od siebie w zależności od gminy, na terenie której planujemy kupno działki. Jednocześnie, choć Prawo budowlane nie definiuje minimalnej powierzchni działki budowlanej, przyjęło się, że wartości te wynoszą:

  • dla terenów wiejskich – pomiędzy 1000 m2a 3000 m2; jednocześnie w rejonach umożliwiających jedynie zabudowę zagrodową powierzchnia terenu pod budowę powinna wynosić nie mniej niż 5000 m2;
  • dla terenów podmiejskich – pomiędzy 1000 m2 a 1500 m2. W zależności od decyzji gminy zdarza się również, że minimalna szerokość działki wynosi 16 m – w przypadku, gdy wartość ta nie zostaje osiągnięta, możliwe jest złożenie wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
  • dla terenów miejskich – tu panują największe ograniczenia przez wzgląd na ścisłą zabudowę miast. Minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi w tym wypadku 300m2 i może sięgać 1000m2.

Wraz z nowelizacją w styczniu 2018 r. w Prawie budowlanym znalazły się wytyczne dotyczące minimalnej odległości ścian domu od  granic działki – nie powinna być ona krótsza niż 3 metry. W przypadku, gdy w ścianie znajdują się drzwi lub okna, wartość ta wzrasta do 4 metrów.

Jeżeli pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego, istnieje możliwość zachowania zaledwie 1,5 metra odstępu. W takiej sytuacji konieczne będzie jednak uzyskanie pozwolenia na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli okna lub drzwi posesji będą skierowane ku sąsiadującej działce.