Strona główna » Blog » Niezbędne formalności po zakupie działki

Niezbędne formalności po zakupie działki

Niezbędne formalności po zakupie działki

Zakup działki to dopiero początek drogi do wymarzonego domu. Działka budowlana to wytyczony teren pod budowę domu jednorodzinnego, jednak sam fakt jej nabycia nie jest wystarczający, aby rozpocząć przedsięwzięcie. Z pewnością wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, czy trzeba wcześniej uzyskać pozwolenie na budowę? Dobra wiadomość jest taka, nowelizacja przepisów o prawie budowlanym pozwoliła ograniczyć do minimum niezbędne formalności. Sprawdźmy, jakie kroki trzeba podjąć po zakupie działki?

 

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy?

Zgodnie z nowymi przepisami, domy jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej są zwolnione z pozwolenia na budowę, jeżeli ich obszar oddziaływania w całości mieści się terenie, na którym zostały zaprojektowane. Obszar oddziaływania to działka budowlana przeznaczona pod zabudowę oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zostaje on określony przez architekta po dokonaniu analizy projektowanej inwestycji. Istotne jest, aby budowa nie miała wpływu na sąsiednie działki, nie ograniczała światła słonecznego dla sąsiedniej zabudowy oraz spełniała warunki ochrony przeciwpożarowej. De facto niemal wszystkie domy jednorodzinne wyłączone są z obowiązku wnoszenia o pozwolenie na budowę. W takiej sytuacji wystarczy zgłosić budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wniosek o pozwolenie na budowę muszą złożyć inwestorzy, których obszar oddziaływania projektu wykracza poza działkę lub w sytuacji, gdy działka budowlana znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody lub zabytków. Uzyskanie takiego dokumentu może również ułatwić formalności, związane z kredytem na budowę domu.

 

Działka budowlana, a MPZP i warunki zabudowy

W przypadku, gdy jesteśmy zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – budowę domu zgłaszamy, składając do urzędu gminy odpowiednie pismo. Do pisma należy dołączyć kilka niezbędnych dokumentów, a najważniejszym z nich jest wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Czym różnią się od siebie te dokumenty? Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalany jest przez gminę i stanowi źródło informacji o przyszłej zabudowie terenu, na którym znajduje się nasza działka budowlana. Powinien się z nim zapoznać każdy inwestor przed rozpoczęciem budowy, a najlepiej jeszcze przez zakupem działki. MPZP określa przede wszystkim, czy działka posiada status działki budowlanej, wskazuje maksymalną wysokość domu i minimalną odległość domu od granicy działki, a także maksymalny kąt nachylenia dachu. Niektóre plany określają nawet kolor elewacji czy rodzaj użytych do budowy materiałów. Z MPZP warto się zapoznać również dlatego, że określa przeznaczenie użytkowe okolicznych terenów, warunki usytuowania budynku względem drogi, możliwe sposoby przyłączenia ścieków oraz mediów oraz planowaną budowę dróg. Na weryfikację dokumentów gmina ma 30 dni i zazwyczaj udziela jej w formie milczącej zgody. Prace budowlane należy rozpocząć w przeciągu 3 lat od uzyskania decyzji.

W przypadku, gdy dla naszej działki budowlanej nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT). Oba dokumenty uzyskamy w wydziale urbanistycznym właściwego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy po wniesieniu opłaty administracyjnej.

Pamiętajmy, że oprócz wypisu i wyrysu z MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy, do zgłoszenia budowy należy dołączyć również:
• projekt zagospodarowania działki budowlanej, naniesiony na aktualną mapę
• projekt architektoniczno-budowlany
• oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane