Strona główna » Blog » O czym należy pamiętać, kupując działkę budowlaną?

O czym należy pamiętać, kupując działkę budowlaną?

Działka

Kupno działki budowlanej i postawienie na niej własnego domu, to marzenie niejednego z nas. Łatwo jest jednak popełnić błąd i dać się skusić bardzo niską ceną lub zapierającym dech w piersiach widokiem, rozpościerającym się z oglądanego przez nas gruntu. Dlatego warto jeszcze przed zaczęciem poszukiwań przyswoić sobie kilka poniższych zasad i zapamiętać, co sprawdzić, aby nie kupić przysłowiowego „kota w worku”.

Stan prawny

Pierwszym krokiem podczas zakupu działki budowlanej, powinno być sprawdzenie jej stanu prawnego. W tym celu złóżmy wniosek o wypis z księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych, właściwym dla lokalizacji działki. Otrzymawszy wypis sprawdźmy, jakie są zapisy w księdze wieczystej, zwłaszcza w dziale IV oraz czy hipoteka parceli jest wolna, czy nieobciążona kredytem lub służebnością drogi koniecznej.

Status działki

Jeśli stan prawny działki nie wzbudza podejrzeń, możemy przejść do sprawdzenia, czy działka posiada wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego oraz jakie są jego zapisy dla danej działki w Urzędzie Gminy w wydziale Architektury. Upewnijmy się, wybrana przez nas działka jest budowlana i pod jaki rodzaj zabudowy podlega – budownictwo jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, szeregowej czy bliźniaczej. Zweryfikujmy, czy nie znajduje się w obszarze chronionym krajobrazu, zabytków lub miejsc archeologicznych.

Granice parceli i sąsiedztwo

Decydując się na zakup konkretnej parceli, należy wcześniej sprawdzić również  przebieg granic działki oraz jej dostępność do drogi publicznej, mediów, czyli sieci energetycznej, gazowej, wodnej, wodociągowej i teletechnicznej, a także do przystanków komunikacji publicznej.

Warto także pójść na rekonesans i zapoznać się z najbliższym otoczeniem działki. Upewnijmy się, że w jej pobliżu nie znajduje się tartak, zakład przemysłowy, zakład przetwórstwa, wysypisko śmieci, ubojnia czy oczyszczalnia ścieków.

Ważny będzie również kształt działki, jej topografia, a także orientacja względem stron świata.