Strona główna » Blog » Odległość między budynkami a prawo

Odległość między budynkami a prawo

Działki budowlane w Kobylance obok Szczecina

Odległość między budynkami jest ściśle regulowana przez prawo. Kwestię tę precyzują przepisy wykonawcze do ustawy o Prawie budowlanym – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odnosi się to zarówno do domów i obiektów gospodarczych znajdujących się na tej samej działce budowlanej, jak i zlokalizowanych na posesjach mających różnych właścicieli. Wbrew pozorom nie chodzi tu tylko o komfort mieszkańców, ale najważniejsze w tym wszystkim jest bezpieczeństwo pożarowe. Istotny jest swobodny wjazd służb na posesję oraz oddalenie budynków od siebie tak, aby ogień nie był w stanie szybko się rozprzestrzeniać.

Ludzie dzielą się na tych, którzy poszukują działki, mając już wymarzony projekt domu o mniej więcej określonych wymiarach, a także tych, którzy najpierw poszukują działki, a dopiero później siadają do rozmów z architektem. W przypadku tej pierwszej grupy bardzo ważna jest znajomość przepisów prawa budowlanego i odległości koniecznych do zachowania między budynkami. Pozwoli to określić położenie domu zgodnie z projektem na danej działce i mieć pewność, że wymarzony budynek pasuje do danej posesji.

Odległość między budynkami na tej samej działce budowlanej

Nie ma przepisów określających minimalne odległości między budynkami na tej samej działce budowlanej. Jedynym warunkiem jest to, aby całkowita powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie była większa niż najmniejsza dopuszczalna strefa pożarowa, która jest wymagana dla każdego znajdującego się na działce budynku. Strefa pożarowa to budynek albo jego część, która jest oddzielona od innych budynków lub ich części elementami oddzielenia przeciwpożarowego albo pasem wolnego terenu. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe pas ten musi mieć minimalną szerokość równą bądź większą niż dopuszczalne odległości od innych budynków. Powierzchnia strefy pożarowej to powierzchnia wewnątrz budynku lub jego części wraz z powierzchniami antresoli.

Odległość między budynkami znajdującymi się na różnych działkach

W przypadku wyznaczania odległości między budynkami znajdującymi się na różnych działkach sprawa się nieco komplikuje.

  • Odległość ściany domu bez okien i drzwi do granicy działki musi wynosić minimum 3 metry (między budynkami jest to co najmniej 6 metrów – po 3 metry z każdej strony granicy działki).
  • Odległość ściany domu z oknami lub drzwiami od granicy działki musi wynosić minimum 4 metry (między budynkami jest to co najmniej 8 metrów – po 4 metry z każdej strony granicy działki).

Istnieje jednak możliwość uzyskania odstępstwa od tych przepisów. Inwestor może uzyskać zgodę na budowę inwestycji w odległości 1,5 metra od granicy działki, jeśli warunkuje to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub ze względu na rozmiary działki. Niezbędna jest jednak zgoda sąsiadów lub orzeczenie sądu. Prawo budowlane wskazuje również części budynków, które mogą być usytuowane bliżej granicy. Są to okapy, gzymsy, balkony, daszki nad wejściem, a także tarasy, schody wewnętrzne, rampy dla niepełnosprawnych. Ich odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną może wynosić już 1,5 metra.

Osiedle Nowy Horyzont to działki budowlane w Kobylance, które nabyć można wraz z bezpłatnymi projektami domów jednorodzinnych idealnie wpasowujących się w rozmiar posesji i zgodnych z regulacjami prawnymi dotyczącymi odległości między budynkami. Dzięki temu kupujący mogą być pewni, że ich inwestycja nie będzie przeszkadzała sąsiadom, spełni wymagane warunki bezpieczeństwa pożarowego, a także pozwoli na wygodne i komfortowe funkcjonowanie we własnym domu i ogrodzie.

Działki uzbrojone a samodzielne doprowadzenie mediów do domu

Działka uzbrojona ma dostęp do drogi publicznej i ma doprowadzone podstawowe media, takie jak energia elektryczna, gaz, a także sieć wodno-kanalizacyjna. Inwestor nie musi decydować się na kupno działki uzbrojonej, a niezbędne media może podłączyć samodzielnie. Co w przypadku, gdy nie ma możliwości doprowadzenia przyłącza sieci wodno-kanalizacyjnej na teren działki? Wówczas musi się na niej znaleźć miejsce na studnię głębinową i szambo bądź przydomową oczyszczalnię ścieków. Odległość między kanalizacją a punktem poboru wody użytkowej wynosi minimum 15 metrów. Może to znacząco wpłynąć na projekt domu oraz zagospodarowanie przestrzeni, dlatego, oprócz sprawdzenia warunków technicznych zabudowy, warto jest zwrócić uwagę na normy regulujące tego typu odległości.