Strona główna » Blog » W jakiej odległości od drogi dojazdowej mogą być usytuowane budynki mieszkalne?

W jakiej odległości od drogi dojazdowej mogą być usytuowane budynki mieszkalne?

plany domów przy drodze

Planując budowę domu, należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy własnym budynkiem a sąsiadów, granicami działki i drogą publicznej. Ma to ogromny wpływ na wybór przyszłego dom, ponieważ nie każda działka jest odpowiednia pod konkretną zabudowę. Jeśli inwestor ma już swój wymarzony projekt domu, poszukując działki budowlanej, musi sprawdzić wiele regulacji, aby mieć pewność, że jego budynek może się na niej znaleźć. Przepisy dotyczące usytuowania domu jednorodzinnego względem drogi publicznej znaleźć można w ustawie o drogach publicznych.

Droga dojazdowa

Działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej. Dla kupującego najwygodniejsza i najkorzystniejsza jest sytuacja, gdy dostęp do niej jest bezpośredni. Drogi publiczne w Polsce podzielone są na klasy i kategorie. Najniższą kategorię stanowią drogi gminne, do których zaliczają się właśnie drogi dojazdowe. Każda działka budowlana musi mieć do nich dostęp. Kto powinien zająć się jej budową? Trudno jest wymagać tego od gminy. W przypadku gdy działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, drogę dojazdową musi zapewnić inwestor. Są sytuacje, gdy na jednej działce zostaje wybudowanych kilka domów. Wówczas wydzielana jest droga wewnętrzna, za którą odpowiedzialny jest właściciel lub właściciele posesji. Gmina nie dba o takie drogi, czyli nie odśnieża zimą czy nie konserwuje zużytej nawierzchni. Zdarzają się sytuacje, gdy nieruchomości zajęte przez drogi dojazdowe zostają przejęte przez gminę i włączone w spis dróg publicznych. Wówczas to państwo dba o ich infrastrukturę, a samo przejęcie odbywa się na drodze kupna albo wywłaszczenia, gdy dotychczasowy właściciel nie zgadza się na sprzedaż.

Działki budowlane w Kobylance znajdują się na Osiedlu Nowy Horyzont, który ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dzięki temu funkcjonowanie i komfort mieszkańców jest na bardzo wysokim poziomie, a dojazd do większego miasta, jak Szczecin czy Stargard, niezwykle prosty. Podczas zakupu działki kluczowym jest, aby zwracać uwagę na takie czynniki, ponieważ pozwala to uniknąć wielu kłopotów, na przykład prawnego wydzielania służebności, kupna na współwłasność wydzielonej drogi dojazdowej i nie tylko.

Odległość domu od drogi

Bezpośrednia odległość budynku od krawędzi drogi regulowana jest w artykule 43 Ustawy o drogach publicznych. Są to poniższe wartości:

  • od autostrady – minimum 30 m,
  • od drogi ekspresowej – minimum 20 m,
  • od drogi krajowej – minimum 10 m,
  • od drogi wojewódzkiej i powiatowej – 8 m,
  • od drogi gminnej – 6 m.

W przypadku drogi dojazdowej ze względu na możliwość zmiany statusu prawnego nieruchomości, na której się ona znajduje, najlepiej jest rozpatrywać odległość 6 metrów.

Czy można postawić dom tuż przy drodze?

Od wielu zasad są wyjątki, podobnie jak w przypadku zachowania odpowiednich odległości między domem a drogą. Czasami kształt działki lub jej wielkość uniemożliwia budowę nawet niewielkiego domu wraz z zachowaniem ustawowych odległości. Podobnie jak w przypadku uzyskania zgody na zbliżenie frontowej krawędzi domu do posesji sąsiada, tak samo można złożyć wniosek do zarządcy drogi o budowę budynku bliżej jej granicy. Co więcej – brak odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni można traktować jako zgodę. Jeśli jednak zarządca nie zezwoli na odstąpienie od przepisów w danym przypadku, inwestor ma możliwość odwołania się od decyzji administracyjnej.  Należy pamiętać, aby prośbę o zbliżeniu budynku do drogi wystosować przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę. Samą zgodę należy dołączyć do dokumentacji budowlanej.