Strona główna » Blog » Warunki gruntowe działki. Kiedy i dlaczego są istotne?

Warunki gruntowe działki. Kiedy i dlaczego są istotne?

przepuszczalność gruntu

Znalezienie odpowiedniej działki budowlanej nie jest zadaniem prostym. Oprócz ceny oraz lokalizacji należy wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników, które wpływają nie tylko na przebieg i specyfikę budowy, ale wręcz decydują o tym, czy w ogóle będzie ona możliwa. Pod tym względem kluczowe znaczenie mają warunki gruntowe. Jakość i charakter gleby na danym terenie może determinować m.in. koszt robót budowlanych, rodzaj izolacji przeciwwilgociowej, przyłącza do sieci zewnętrznych itd.

Jak sprawdzić warunki gruntowe działki?

Niekorzystne warunki gruntowe mogą utrudnić, a wręcz uniemożliwić budowę domu, dlatego też zanim zdecydujemy się na zakup konkretnej parceli, powinniśmy zapoznać się z mapami geodezyjnymi. Są one dostępne w wydziale geodezji i kartografii starostw powiatowych lub urzędów miast na prawach powiatu. Wcześniejsze określenie tych warunków będzie miało bezpośrednie przełożenie na możliwość i koszt budowy.

Warunki gruntowe działki wpływają m.in. na rodzaj fundamentów, specyfikę izolacji wodnej budynku, koszty instalacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Nośność i przepuszczalność gruntu

Analizując warunki gruntowe, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim nośność i przepuszczalność gruntu.

Nośność oznacza jego zdolność gruntu do przenoszenia obciążeń, jakim ten grunt podlega. Od nośności zależy m.in. podatność gruntu na osiadanie. Pod tym względem najgorsze jakościowo są torfy, piaski próchnicze i namuły, a więc gleby występujące głównie na terenach podmokłych i bagiennych. Niekorzystne okazują się też tereny o warstwowym układzie gruntów, złożonych z warstwy ziemi piaszczystej i gliniastej. Zwykle nie spełniają one wymagań nośności, a więc budowa domu może być niemożliwa. Niezbyt dobre jakościowe są też grunty nasypowe, chociaż w tym przypadku wiele zależy od tego, w jaki sposób dany obszar został przygotowany do przyszłych prac budowlanych. Jeśli nie mamy co do tego pewności, warto skorzystać z usług geotechnika, który dokona stosownych pomiarów.

Na gruncie słabym posadowienie budynku może być możliwe, jednak najczęściej wymaga zastosowania konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych dostosowanych do warunków gruntowych panujących na danym terenie.

Istotna jest też przepuszczalność gruntu, która określa zdolność gruntu do przewodzenia wody. Co to oznacza w praktyce? Na podłożu przepuszczalnym woda będzie wsiąkać w glebę, z kolei na terenach o podłożu nieprzepuszczalnym będą tworzyć się kałuże. Warto przy tym pamiętać, że glina o dużej spoistości może być zaletą, ale tylko wtedy, gdy znajduje się na głębszych warstwach. Stanowi wówczas bardzo dobre podłoże pod fundamenty, gdyż ma dobrą nośność. Na powierzchni jednak może być dość problematyczna.

Działki budowlane w Kobylance

Działki budowlane w Kobylance to doskonała propozycja dla osób, które chcą wybudować swój wymarzony dom w miejscu zacisznym, a jednocześnie doskonale skomunikowanym z centrum Szczecina. Najważniejsze jest jednak to, że na tym terenie dostępne są działki o sprawdzonych i bardzo dobrych warunkach glebowych nadających się do zabudowy. Są to parcele już uzbrojone z doprowadzonymi mediami takimi jak prąd, woda, kanalizacja i gaz.