Strona główna » Blog » Wybór działki, a plan zagospodarowania przestrzennego

Wybór działki, a plan zagospodarowania przestrzennego

plany i mapy

Planujesz kupno działki i chcesz dowiedzieć się, czy inwestycja na interesującym Cię terenie będzie opłacalna? Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do informacji zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jak poznać informacje zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Plan miejscowy to składający się z części opisowej i graficznej akt prawny utworzony przez radę gminy lub miasta, w którym zawarte są warunki związane z zagospodarowaniem terenu oraz jego przeznaczeniem użytkowym. W zależności od potrzeb może on być co jakiś czas modyfikowany. Dlatego, zanim sfinalizujemy kupno działki, warto zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i upewnić się, że nie ulegnie on zmianom przed zakończeniem budowy naszej inwestycji.

Dostęp do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) można uzyskać na kilka sposobów. Najprostszym sposobem na uzyskanie informacji jest osobista wizyta w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta. Plany miejscowe oraz dotyczące ich kwestie zazwyczaj regulowane są przez specjalne referaty lub wydziały gospodarki przestrzennej. W celu zapoznania się z nimi będziemy musieli złożyć wniosek o wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wypisu nieprzekraczającego pięciu stron włącznie będziemy musieli przy tym uiścić opłatę w wysokości 30 zł, a za wypis powyżej tej liczby – 50 zł. Ponadto zapłacimy 20 zł za każdy arkusz A4 wyrysu, lecz niezależnie od ostatecznej liczby tych ostatnich ostateczna kwota nie przekroczy 200 zł. Po złożeniu wniosku odpowiedź otrzymamy w terminie od tygodnia do miesiąca.

Wypis i wyrys z MPZP zostanie nam wydany w postaci dokumentu. Nie musimy spełniać żadnych specyficznych warunków, by mieć prawo do wglądu w plany miejscowe. Ponieważ znajdujące się w nich dane są jawne, dostęp do nich ma prawo uzyskać dowolny podmiot.

Innym sposobem na uzyskanie potrzebnych nam danych jest skorzystanie ze źródeł internetowych. Urzędy gminy zobowiązane są do upubliczniania w sieci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na początku warto skorzystać z BIP, czyli Biuletynu Informacji Publicznej – to zazwyczaj tutaj znajdują się wszystkie uchwały zarządu. Możemy też skorzystać z publikowanych w Internecie wojewódzkich dzienników urzędowych. Jest to jednak opłacalne głównie wtedy, gdy wiemy, czego dokładnie szukamy, i możemy wpisać w wyszukiwarkę nazwę interesującej nas uchwały. W przeciwnym razie będziemy skazani na mozolne przeglądanie zamieszczonych na stronie planów i uważne sprawdzanie załączników graficznych w nadziei, że natrafimy na taki, który będzie obejmował interesujący nas teren.