CV bez doświadczenia – jak napisać? Wskazówki

CV

Napisanie CV często wydaje się trudne osobom, które nie mają żadnego stażu pracy. Niemniej jest pewien sposób na stworzenie atrakcyjnego życiorysu zawodowego osoby stawiającej dopiero pierwsze kroku na rynku pracy. W przypadku CV bez doświadczenia należy skupić się na innych silnych stronach i umiejętnościach kandydata. Poniżej znajdziesz wskazówki, co należy wpisać w każdej z sekcji CV.

 • Podsumowanie Celów i Umiejętności. W tej sekcji opisz swoją postawę, predyspozycje i cele zawodowe. Wyjaśnij, co chciałbyś osiągnąć i co możesz zaoferować potencjalnemu pracodawcy.
 • Wykształcenie. Skup się na wykształceniu, opisując projekty, nad którymi pracowałeś, i umiejętności, które nabyłeś w trakcie nauki.
 • Odpowiednie Doświadczenie. Nawet jeśli nie masz doświadczenia zawodowego, możesz posiadać inne relewantne doświadczenia, takie jak projekty studenckie, wolontariat czy praktyki.
 • Umiejętności. Skup się na umiejętnościach miękkich (takich jak komunikacja, praca zespołowa) i twardych (np. obsługa programów komputerowych), które są ważne dla stanowiska.
 • Dodatkowe Zajęcia. Opisz swoje hobby i zainteresowania, które mogą świadczyć o Twoich umiejętnościach i charakterze.
 • Wolontariat i Praktyki. Włącz wszelkie doświadczenia z wolontariatu, praktyk czy projektów, które mogą być istotne dla stanowiska.

Pamiętaj, aby CV było przejrzyste, profesjonalne i skupiało się na tym, co możesz zaoferować pracodawcy, a nie tylko na tym, czego brakuje.

Wzór CV bez doświadczenia

Przykładowe wzór CV bez doświadczenia zawodowego:

 • Dane Kontaktowe:
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Adres zamieszkania (opcjonalnie)
  • Link do profilu w mediach społecznościowych (opcjonalnie)
 • Podsumowanie Zawodowe:
  • Krótkie podsumowanie skupiające się na Twoich umiejętnościach, celach zawodowych oraz tym, co możesz zaoferować pracodawcy.
 • Wykształcenie:
  • Szkoły, uczelnie, kierunki studiów.
  • Daty rozpoczęcia i zakończenia nauki.
  • Ważne osiągnięcia akademickie lub projekty pozauczelniane.
 • Umiejętności:
  • Umiejętności miękkie: np. komunikatywność, praca zespołowa, zdolności organizacyjne.
  • Umiejętności twarde: np. obsługa programów komputerowych, znajomość języków obcych.
  • Dodatkowe umiejętności: np. prawo jazdy.
 • Doświadczenie (jeśli je masz):
  • Wolontariat, praktyki, staże, projekty uczelniane, działalność w organizacjach studenckich.
  • Opis obowiązków i zdobytych umiejętności.
 • Dodatkowe aktywności i osiągnięcia:
  • Hobby, zainteresowania mogące świadczyć o Twoich umiejętnościach (np. sport zespołowy, aktywność artystyczna, prowadzenie bloga).
  • Osiągnięcia pozazawodowe (np. sukcesy w konkursach, działalność społeczna).
 • Referencje (opcjonalnie):
  • Informacja, że referencje są dostępne na żądanie.

Pamiętaj, aby dostosować CV do specyfiki stanowiska, na które aplikujesz! Po prostu podkreśl umiejętności i doświadczenia, które są szczególnie istotne dla potencjalnego pracodawcy.

Przejdź do góry