Sytuacja na rynku pracy w Szczecinie w 2023 roku

Rynek pracy w Szczecinie

W 2023 roku rynek pracy w Szczecinie prezentował się stabilnie, z niską stopą bezrobocia na poziomie 3,1% (czyli znacznie poniżej średniej krajowej). Miasto oferowało wiele możliwości zatrudnienia, szczególnie w takich sektorach jak przemysł, turystyka, gospodarka morska oraz logistyka. Szczecin jest także prężnie rozwijającym się ośrodkiem IT, telekomunikacji, a także edukacyjnym, z dużym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych specjalistów w tych dziedzinach.

Średnie zarobki brutto w Szczecinie w minionym roku plasowały się na poziomie około 7640 zł, co sytuowało miasto w środku stawki w porównaniu do innych stolic województw. Szczecin wyróżniał się szczególnie niskim bezrobociem wśród młodych pracowników, mając najniższy wskaźnik w całej Unii Europejskiej – tylko 2,5%.

W 2023 roku w Szczecinie szczególnie poszukiwani byli pracownicy z sektora IT, nauczyciele specjalizujący się w praktycznej nauce zawodu oraz przedstawiciele branży budowlanej i telekomunikacyjnej.

W kontekście samego procesu poszukiwania pracy w Szczecinie, kluczowe było posiadanie profesjonalnie przygotowanych dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV i list motywacyjny. Największe szanse na szybkie znalezienie zatrudnienia mieli i nadal mają osoby korzystające z internetowych portali z ogłoszeniami pracy.

Podsumowując, rynek pracy w Szczecinie w 2023 roku oferował dobre warunki dla pracowników, z niską stopą bezrobocia, rosnącymi zarobkami i różnorodnymi możliwościami zatrudnienia w kluczowych sektorach gospodarki

Perspektywy rynku pracy w Szczecinie w 2024 roku

Perspektywy rynku pracy w Szczecinie na rok 2024 również prezentują się optymistycznie, choć osoby poszukujące zatrudnienia mogą spodziewać się pewnych wyzwań na rynku pracy. Gdzie czeka praca i na jakich warunkach? Oto czego możemy się spodziewać w 2024 roku.

Rozwój branż kluczowych

Szczecin pozostaje ważnym centrum dla przemysłu, transportu, logistyki oraz gospodarki morskiej. W 2023 roku rynek pracy w Szczecinie cechował się niskim bezrobociem, co wskazuje na stabilną sytuację zatrudnienia, która prawdopodobnie utrzyma również w 2024 roku​​.

Niskie bezrobocie

Szczecin charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. To pozytywny prognostyk dla przyszłości rynku pracy w mieście​​.

Sektor IT i nauka

Branże takie jak IT, telekomunikacja oraz edukacja będą nadal kluczowe w 2024 roku. Szczecińskie firmy i instytucje generują duże zapotrzebowanie na specjalistów z tych dziedzin.

Rozwój gospodarczy i nowe inwestycje

Miasto, dzięki swojemu położeniu i rozwijającej się infrastrukturze, przyciąga nowych inwestorów, a nowo powstające firmy bezpośrednio przekładają się na wzrost liczby miejsc pracy.

Przemysł i logistyka

Wciąż ważnymi sektorami dla rynku pracy w Szczecinie pozostają przemysł i logistyka, z wyraźną perspektywą dalszego rozwoju i zwiększenia zatrudnienia​​.

Podsumowując, rynek pracy w Szczecinie w 2024 roku wydaje się obiecujący, z różnorodnymi możliwościami zatrudnienia i prognozowanym wzrostem nowych miejsc pracy w kluczowych branżach.

Przejdź do góry